Lijst van onderwerpen lezingen

Onderstaand een lijst van onderwerpen waarover Herman van Rens in de loop der tijd lezingen heeft verzorgd.

Het meest gevraagde programma is een lezing over de geschiedenis van de Jodenvervolging in de provincie Limburg. Dit is een beknopte samenvatting van het door hem geschreven boek ‘Vervolgd in Limburg’.

Andere onderwerpen:

 • Genocide (volkerenmoord), wat is dat, hoe komt het tot stand?
 • De genocide op de Armeniërs in 1915.
 • De massamoorden in Spanje tijdens de eerste maanden van de Burgeroorlog 1936.
 • De genocide in Rwanda 1994.
 • De Holocaust, algemene inleiding, wat vertaan we onder de Holocaust, welke voorwaarden waren noodzakelijk?
 • Het ontstaan van de Holocaust: al jaren gepland, of een ‘bedrijfsongeluk’?
 • De slachtoffers van de Holocaust, gingen zij als schapen naar de slachtbank?
 • De toeschouwers, wat wisten zij en hoe machteloos waren zij?
 • De daders, waren dat misdadigers of gewone mensen?
 • Hoe konden sommige samenlevingen en sommige mensen zich gaan richten op hulp aan joden?
 • De relatie tussen genocide en de Holocaust met het Christendom.
 • De relatie tussen genocide en de socialistische utopie.
 • De relatie tussen genocide en Holocaust met de democratie en volkswil.
 • De vervolging van Roma en Sinti, en de vergelijking met de Jodenvervolging.
 • Waarom werden in Nederland zoveel meer Joden vermoord dan in de meeste andere landen.