Lezingen en cursussen

Herman van Rens is beschikbaar voor het geven van lezingen en cursussen over genocide en de Holocaust. Dit zowel voor onderwijsinstellingen, verenigingen en groepen, als in het kader van herdenkingen.

Het meest gevraagde programma is een lezing over de geschiedenis van de Jodenvervolging in de provincie Limburg. Dit is een beknopte samenvatting van het door hem geschreven boek ‘Vervolgd in Limburg’. Voor een samenvatting van de inhoud van het boek, klik hier.

Daarnaast kunnen een reeks van andere thema’s worden behandeld. Klik hier voor een (niet uitputtende) lijst van onderwerpen waarover hij in de loop der tijd lezingen heeft verzorgd. Desgewenst kunnen ook reeksen van lezingen in een samenhangend geheel als cursus worden verzorgd.

In principe vraag ik aan groepen en verenigingen slechts een vergoeding van gemaakte reiskosten. Aan instellingen die een onderwijsbudget hebben, wordt een bijdrage gevraagd in onderling overleg. Deze zal worden besteed aan het fonds dat is ingesteld voor de oprichting van een gedenkteken in het Poolse Cosel. Klik hier voor nadere informatie.