Lezingen en cursussen

Wij zijn beschikbaar voor het geven van lezingen en cursussen over genocide en de Holocaust. Dit zowel voor onderwijsinstellingen, verenigingen en groepen, als in het kader van herdenkingen

Hier volgt een niet uitputtende lijst van onderwerpen waarover wij in de loop der tijd lezingen hebben verzorgd. Desgewenst kunnen ook reeksen van lezingen in een samenhangend geheel als cursus worden verzorgd.

 • De geschiedenis van de Jodenvervolging in de provincie Limburg. Dit is een beknopte samenvatting van het boek ‘Vervolgd in Limburg’.
 • De Holocaust, algemene inleiding, wat verstaan we onder de Holocaust of Shoah, welke voorwaarden waren noodzakelijk?
 • Het ontstaan van de Holocaust: al jaren gepland, of een ‘bedrijfsongeluk’?
 • De slachtoffers van de Holocaust, gingen zij als schapen naar de slachtbank?
 • De toeschouwers, wat wisten zij en hoe machteloos waren zij?
 • De daders, waren dat misdadigers of gewone mensen?
 • Hulp aan Joodse onderduikers in Limburg
 • Hoe konden sommige samenlevingen en sommige mensen zich gaan richten op hulp aan joden?
 • De relatie van genocide en de Holocaust met het Christendom.
 • Antisemitisme
 • De relatie van genocide en de socialistische utopie.
 • De relatie van genocide en Holocaust met de democratie en volkswil.
 • Hoe gewone mensen oorlogsmisdadiger kunnen worden
 • De vervolging van Roma en Sinti, en de vergelijking met de Jodenvervolging.
 • Waarom werden in Nederland zoveel meer Joden vermoord dan in de meeste andere landen.
 • Vergelijking moord op de Joden in diverse landen
 • Vergelijking Jodenvervolging en overlevingskansen voor Joden in verschillende delen van Nederland
 • De Holocaut by Bullets in Oost-Europa
 • Operation Reinhard: de moord op de Joden in centraal Polen
 • De transporten van Joden naar dwangarbeiderskampen in Silezië via station Cosel. Dit is een samenvatting van het boek ‘Tussenstation Cosel’
 • Genocide (volkerenmoord), wat is dat, hoe komt het tot stand?
 • De genocide op de Armeniërs in 1915.
 • De massamoorden in Spanje tijdens de eerste maanden van de Burgeroorlog 1936.
 • De genocide in Rwanda 1994.

In principe vragen wij geen honorarium. Echter een vrijwillige bijdrage aan de Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar Cosel wordt zeer op prijs gesteld.  

Wilt u weten welke lezingen wij verzorgen in de nabije toekomst, klik hier. Op deze pagina kunt u enkele video’s bekijken.