Welkom

Holocaust herinneringsplaquette Maastricht
Het schoolgebouw in Maastricht van waaruit op 25 augustus 1942 de grootste groep Joden werd weggevoerd. Inzet: herinneringsplaquette.
De volgende wetenschappelijke herdenkingsreis naar Auschwitz en omgeving, Cosel en omgeving zal plaatsvinden van 7 tot 14 september 2024.  
Wilt u meer weten over onze wetenschappelijk begeleide reis naar Auschwitz, klik dan hier.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact met ons opnemen.

Welkom!

De Holocaust was misschien wel de belangrijkste historische gebeurtenis van de Twintigste Eeuw. Er werden miljoenen mensen vermoord om geen andere reden dan dat zij waren geboren als Joden of ‘zigeuners’. Het gebeurde niet in een ver verleden, maar in een tijd die sommige ouderen zich nog herinneren uit hun eigen jeugd. En het gebeurde niet in een afgelegen primitief gebied, maar in ons eigen moderne Europa, in Nederland en zelfs in steden en dorpen van Limburg. Gewone mensen waren slachtoffers, daders of toeschouwers, die erbij stonden en  ernaar keken. Gewone mensen waren ook soms in staat om zich te onderscheiden als helden, door te proberen de vervolgden te redden.

Het is onze overtuiging dat wij ons zelf, en onze samenleving niet kunnen begrijpen zonder na te denken over de vraag, waarom deze verschrikkingen konden plaatsvinden. Wij hebben ervaren dat  heel veel Limburgers die mening delen, getuige de grote belangstelling voor onze lezingen en cursussen, voor de wetenschappelijke herdenkingsreizen naar Auschwitz, Cosel en omgeving, en voor onze publicaties.

Op deze website vindt u meer informatie over ons en over onze activiteiten.

Annelies en Herman van Rens

Reis naar Auschwitz
Auschwitz-Birkenau

Tussenstation Cosel

Bij Uitgeverij Verloren in Hilversum is het boek Tussenstation Cosel. Joodse mannen uit West-Europa naar dwangarbeiderskampen in Silezië 1942-1945, van de hand van Herman en Annelies van Rens verschenen. Hieronder de informatie over de manier waarop kan worden besteld. De winkelprijs bedraagt €39,-. U kunt bestellen bij de Maaslandse Monografieën in Maastricht. Als u € 39,- overmaakt op rekeningnummer NL70 INGB 0001 1751 76 (BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Maaslandse Monografieën, Postbus 83, 6200 AB Maastricht o.v.v. Cosel. Wilt u gelijktijdig een e-mail sturen naar info@lgog.nl met uw adresgegevens. U ontvangt een exemplaar franco thuis. Informatie bij info-shcl@maastrichtuniversity.nl . Het boek kan ook worden besteld rechtstreeks via de uitgever. Uitgeverij Verloren, Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum tel. 035-6859856, bestel@verloren.nl of via de site: www.verloren.nl

NRC, 5 december 2020, WOII, De vergeten dwangarbeiders uit de treinen naar Auschwitz

De volgende reis naar Auschwitz vindt plaats van 7 tot 14 september 2024. Voor praktische informatie over de reis naar Auschwitz, klik hier. Voor een uitvoerige beschrijving van het voorlopige programma van onze reis naar Auschwitz in 2021, klik hier.